Štúdio

Dabing

Ponúkame dabing filmov pre kiná, televízie, ale aj DVD. Špecifikom našej produkcie je kreatívny prístup k prekladu, stály tím prekladateľov, úpravcov, režisérov, zvukárov  a dramaturgia. Pracujeme nielen s tými najkvalitnejšími hercami, snažíme sa dávať priestor aj novým hlasom a mladým talentom – budúcim hviezdam našich dabingov. Filmové projekty nahrávame  prevažne v štúdiu Ivory, audioknihy, televízne projekty a spoty nahrávame v štúdiu Cinetype. Obe štúdiá sú v jednej budove. V súčasnosti produkujeme dabing filmov v dvoch jazykoch: v slovenskom a ukrajinskom.

Zvukový mix slovenského a ukrajinského dabingu prebieha v štúdiách Soundsquare v Prahe, Technicolor Anvil, Pinewood a Shepperton v Londýne a Technicolor v Ríme. Na každý mix dohliada zástupca Cinetype.

Dabing pre televíziu, nahrávanie zvuku do spotov, či voiceoverov prebieha v štúdiu Cinetype.

zoznam realizovaných dabingov

Audioknižky

Hľadáme začínajúcich aj profesionálnych spisovateľov, ktorí chcú svoju knižku adaptovať do zvukovej podoby. Každá audioknižka z našej produkcie má jedinečnú dramaturgiu, ktorá rešpektuje pôvodné autorské dielo a pridáva mu nový rozmer. Vypočujte si ukážky z našej produkcie.

Audioknihy sú našim najnovším projektom. S ich produkciou sme začali v roku 2009 v spolupráci s úspešným českým vydavateľstvom Tympanum. Prvú trojicu knižiek sme pokrstili v rovnakom roku. Boli to Pinocchiove dobrodružstvá, ktoré načítal Boris Farkaš, Kniha o cintoríne v podaní Luboša Kostelného a Pastiersky list, ktorý si sám upravil a načítal jeho autor Michal Hvorecký. Našou prioritou je však čítanie celých kníh.

zoznam audiokníh

titulky

Zabezpečujeme preklad a úpravu titulkov pre kinofilmy, DVD a BluRay nosiče. Našimi súčasnými partnermi sú spoločnosti Warner Brothers a Filmprint. Našim hlavným partnerom je najväčší slovenský distribútor Continental Film. V našom portfóliu je v súčasnosti takmer 40 otitulkovaných filmov.

zoznam realizovaných titulkov